Энергетический факультет

Fakültə haqqında ümumi məlumat

 

Yarandığı gündən indiyədək fakültədə mindən artıq yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlanıb. Hazırda fakültədə bakalavr və  magistr  pillələrində  müvafiq olaraq 750   və  68 tələbə  təhsil  alır. Fakültədə III və IV kurs tələbələrinin fasiləsiz istehsalat təcrübəsi layihəsi həyata keçirilir. Bu məqsədlə Respublikanın  20-yə yaxın qabaqcıl müəssisə və təşkilatları ilə ADNSU arasında müqavilələr bağlanıb və hazırda fakültənin yüksək tədris göstəricilərinə malik olan 25 tələbəsi 5 müəssisədə fasiləsiz istehsalat təcrübəsi keçir. Bu iş müvəffəqiyyətlə davam etdirilir və yaxın zamanlarda fasiləsiz təcrübə keçən tələbələrin sayının artırılması nəzərdə tutulub.

 

Fakültənin tarixi

 

Azərbaycanda  energetika  sahəsində  mütəxəssislərin  hazırlanmasına  1921- ci  ildə  Bakı Politexnik  İnstitutunun  (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) Energetika fakültəsində başlanıb. Fakültənin yaranması  və  inkişafında,  elmi  kadrların  və  ali  təhsilli  mütəxəssislərin  hazırlanmasında  təşkilatçılıq,  yaradıcılıq,  təşəbbüskarlıq  göstərmiş  görkəmli  alim   və   pedaqoqlardan professorlar  A.A.Axundov, S.N.Usatıy, B.P.Albitskiy, A.Ə. Əfəndizadə,  Ç.M.Cuvarlı,  B.M. Plyuş, A.A.Spirin, Ə.M.Məmmədov,K.V. Pokrovski,K.N. Quluzadə, Z.İ Kazımzadə, P.B. Rüstəmzadə, F.H.Hüseynov,  İ.Z.  Makinski, Ə.C.Orucəliyev, T.S.Axundov və başqalarının adını göstərmək olar.

 

İxtisaslar:

 

Hazırda fakültədə 3 ixtisas üzrə bakalavr, 10 ixtisas üzrə magistr hazırlığı aparılır. 2009-cu ildən başlayaraq fakültədə bakalavr hazırlığı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş yeni “Dövlət Təhsil Standarları” əsasında tərtib olunmuş tədris planlarına uyğun kredit təhsil sistemi ilə aşağıdakı ixtisaslar üzrə həyata keçirilir:

 

 • Elektroenergetika mühəndisliyi 
 • Elektrik mühəndisliyi
 • İstilik energetikası mühəndisliyi

 

Fakültədə magistr hazırlığı aşaıdakı ixtisaslaşmalar üzrə aparılır:

 

 • Elektroenergetika
 • Elektriktəchizatı
 • Elektrik stansiyalarının elektrik hissəsi
 • İstilik elektrik stansiyaları
 • İstilik elektrik stansiyalarında yanacaq və su texnolgiyası
 • Sənaye istilik energetikası
 • Enerjinin elektromexaniki çevrilməsinin ümumi nəzəriyyəsi
 • Sənaye qurğuları və texnoloji komplekslərin avtomatikası və elektrikintiqalı
 • Yüksək gərginliklər texnikası və fizikası
 • Elektrik aparatları

 

Fakültənin tərkibində 4 kafedra fəaliyyət göstərir:

 

 • “Elektroenergetika” (kafedra  müdiri – dosentƏliyev A.Q.)
 • Elektromexanika”  (kafedra  müdiri – dosentƏhmədov E.N.)
 • “İstilik energetikası” (kafedra  müdiri – dosentBabayeva S.Ş.)
 • “Fizika”  (kafedra  müdiri – professor Musayev M.A.)

 

Bu kafedralara 16 elmlər doktoru, professor, 53 dosent tədris prosesinə cəlb edilib.